Αλλεργία στο αγελαδινό γάλα

Εδώ θα βρείτε έναν πίνακα με τρόφες που μπορεί και αυτές που δεν μπορεί να λάβει το παιδί με αλλεργία στο αγελαδινό γάλα

Advertisements